Sterilisatie-Voucher     nr. 0001

Hierbij verklaart Stichting Remi Moldova dat door de aankoop van deze voucher ad  € 30.

één Moldavische zwerfhond zal worden gesteriliseerd.

Stichting Remi Moldova zal de sponsor, t.w.:

…………………………………………die deze ingreep mogelijk maakt, persoonlijk op de hoogte stellen

wanneer deze heeft plaats gevonden.

Op  www.remimoldova.com wordt daarna een foto gepubliceerd van de desbetreffende hond

met daarbij de naamsvermelding van de sponsor.

Mede door deze ingreep wordt voorkomen dat er nieuwe generaties zwerfhonden

in Moldavië bijkomen!

Getekend:

Het bestuur van Stichting Remi Moldova

Alphen aan den Rijn, d.d. ………………

Voorzitter I.M.C. Godzevitsj-Booij