Geldelijke donaties

Stichting Remi Moldova is een vrijwilligersorganisatie en afhankelijk van donaties. Elke euro komt ten goede aan onze projecten, zonder tussenkomst van derden.

Voor € 40 kunnen we een teefje steriliseren en voor € 27 een reu castreren. Dit bedrag is inclusief het transport om de hond op te halen en weer uit te zetten in zijn eigen territorium, de operatie, vaccinatie tegen hondsdolheid, opvang, voer en medische zorg gedurende 7-10 dagen.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer: NL67 TRIO 0254720153 Triodosbank, Stichting Remi Moldova, Alphen aan den Rijn.

Bijdragen in natura

Helaas lukt het niet (meer) om gedoneerde goederen over de grens te krijgen zonder invoerkosten. RM heeft dus echt alleen iets aan geldelijke donaties. Voordeel als we de benodigde spullen in Moldavië zelf kopen, is dat de lokale economie er bij gebaat is.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te tedneren, zie hier