Sterilisatie

Welke dieren?
Ondanks dat RM in het dorp Vadul-lui-Voda al meer dan 900 honden heeft gesteriliseerd, blijven er nieuwe niet-gesteriliseerde honden bijkomen. Dit komt omdat de -overwegend- arme eigenaren niet voor sterilisatie van hun hond zorgen. Aangezien de meeste honden met eigenaar ook gewoon los mogen lopen op straat, zorgen ook deze voor nageslacht, pups die maar al te vaak op straat belanden.

Om het probleem dus echt op te lossen, zullen we ook hier wat aan moeten doen. RM heeft recent een educatieboekje voor kinderen vertaald, dit gaan we inzetten om de kinderen te leren hoe je nou eigenlijk het beste met (zwerf)dieren kunt omgaan en waarom sterilisatie nou zo belangrijk is. Verder boden we al 50% korting op de operatie aan honden- en katteneigenaren. Helaas blijkt in de praktijk dat ook dit bedrag voor de meesten niet betaalbaar is. Daarom heeft RM besloten om vanaf 2015 eigenaren aan te moedigen hun dier te laten steriliseren door de volledige kosten voor hen te dragen.

Hoe doen we het?
Remi Moldova maakt bij haar sterilisatieprojecten gebruik van de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return). Deze methode is in de jaren negentig al door de Wereldgezondheidsorganisatie als enige effectieve oplossing aangemerkt voor het zwerfhondenprobleem.

CNVR in de praktijk
RM werkt samen met lokale dierenartsen. Zij zorgen voor het ophalen van de dieren die gesteriliseerd gaan worden.

Aangekomen bij de dierenkliniek, wordt de hond onderzocht en krijgt hij een antivlo en -teek behandeling. De operatie vindt de volgende dag plaats, hij moet immers nuchter zijn. Eenmaal gesteriliseerd, komt de hond in de opvang, een reu 3 dagen een teefje minimaal 6 dagen. Tijdens zijn verblijf krijgt de hond medische zorg en voer. Als zijn verblijf erop zit, wordt hij weer terug gebracht naar zijn eigen roedel. De hond heeft tijdens de narcose een "oorbel" gekregen met zijn eigen unieke nummer dat in alle administratie vermeld wordt.

Collect; het vangen hoe gaat dat?
Veel dieren laten zich gewoon oppakken, iets lekkers doet wonderen. Maar, gelukkig (!), zijn er ook bij die niet iedereen vertrouwen. In die gevallen zoeken we naar een persoon die de honden regelmatig voert. Na wat rondvragen in de buurt is die vaak gauw gevonden en kan de hond alsnog rustig mee in de bus. In een aantal gevallen vertrouwen de honden niemand en gebruikt de dierenarts een blaaspijp met verdovingspijlen. We beschikken over twee maten, in 2013 en 2014 aangeschaft dankzij donateurs.

Neuter, Vaccinate; de operatie, hondsdolheid
De castratie van een reu is een relatief eenvoudige operatie met een snel herstel. Bij teefjes wordt de hele baarmoeder verwijderd, doordat is gebleken dat zwerfteefjes met de jaren een grote kans hebben op baarmoederproblemen. Teefjes blijven zodoende langer in de opvang. De operatie voor een reu kost op dit moment € 32, voor een teefje kost het € 43. Deze prijzen zijn inclusief benzinekosten voor ophalen en terugbrengen, antivlo en -teekbehandeling, operatie, narcose, extra pijnmedicatie tijdens en na de operatie, opvang, voer en medische zorg tijdens opvang, en de vaccinatie tegen hondsdolheid. Hondsdolheid is een beslist dodelijke ziekte die in Moldavië nog steeds voorkomt. Met name spelende kinderen lopen gevaar gebeten te worden door een hond met hondsdolheid.

Return; vertrouwde plek
Dankzij de eerder genoemde zorgvuldige administratie van de vindplaats van de hond (of kat) wordt hij als alles achter de rug is weer op precies de zelfde plaats uitgezet. Zo komt het dier terug in zijn eigen roedel wat erg belangrijk is voor zijn verdere leven. Hier heeft hij immers zijn vriendjes en weet hij waar hij eten kan vinden.

En daarna?
Lopen de honden daarna risico op uitroeiing door de overheid?
Nee! RM sluit voor aanvang van een sterilisatieproject een schriftelijke overeenkomst met de burgemeester van de betreffende plaats. Hierin staat dat RM voor de uitvoering én betaling van de sterilisaties zorgt, hij op zijn beurt zal de zwerfdieren met oormerkjes van RM ongemoeid laten.

In het dorp hangen affiches van RM met daarop uitleg over ons werk en de oorbellen. Het telefoonnummer van de dierenarts staat vermeld en ook dat de dieren met oorbel van RM gratis medische zorg krijgen. Dit alles met de bedoeling dat de mensen ons bellen als er iets aan de hand is met een van "onze" honden. En, heel fijn, hier wordt ook echt gebruik van gemaakt!

Waarom terug?
Het antwoord op de veelgehoorde vraag waarom RM de honden weer uitzet en niet in een asiel plaatst is als volgt:
Als je dieren van straat haalt, wordt hun plaats enerzijds ingenomen door dieren uit andere gebieden. Deze honden zijn vaak niet gesocialiseerd en leveren zo problemen op voor de bevolking. Hoe meer problemen mensen ervaren van zwerfdieren hoe slechter dit voor hen uitpakt. Anderzijds werkt de natuur zo dat als er plaatsen vrijkomen, de teefjes automatisch meer pups krijgen.

Een hond die in een land als Moldavië in een asiel belandt, komt daar vrijwel nooit meer uit. In Nederland halen al weinig mensen een dier uit het asiel, laat staan dat dat gebeurt in een land waar je zo een leuk hondje van straat kan plukken.

Wij zijn van mening dat een zwerfhond een leuker leventje heeft op straat, waar hij zijn vriendjes zelf uit kan zoeken, in een roedel leeft, avontuur beleeft, en lekker zijn eigen gangetje kan gaan, dan dat hij voor de rest van zijn leven zit opgesloten in een hok en dan ook nog met andere honden waar hij misschien helemaal niet mee op kan schieten en een saai leven heeft. Mits hij natuurlijk wel is voorzien van medische zorg en voer! Wel, daar zorgt RM voor door middel van het project medische zorg en het Wintervoerproject.

Daarnaast is het ook nog zo dat het in stand houden van een asiel veel geld kost voor relatief weinig honden, dat geld kan beter besteed worden aan sterilisatie, opdat het leven van heel veel honden verbetert én er veel dierenleed wordt voorkomen door er geen nieuwe generaties bij te laten komen.