Beleidsplan 2021

Stichting Remi Moldova

Visie

De visie van Remi Moldova (RM) is gelijk aan die van voorgaande jaren. Het werkterrein van RM ligt in Moldavië. RM stelt zich ten doel het verbeteren van het leven van zwerfhonden en –katten. RM gaat ervan uit dat armoede van invloed is op de houding van mensen ten opzichte van zwerfdieren. RM spant zich zodoende ook in voor de mensen in de plaats waar we steriliseren. RM werkt samen met lokale dierenartsen en Moldaafse en Nederlandse en vrijwilligers.

Missie
Ook onze missie is niet veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Ook in 2021 zullen we samen werken met één lokale dierenarts. De samenwerking verloopt soepel, iedereen is op elkaar ingespeeld en over en weer zijn de verwachtingen duidelijk.

Ambities
Onze ambities zijn dezelfde als in alle andere jaren: zwerfdieren helpen. Het op grotere schaal verbeteren van armoede van de bevolking blijkt niet realiseerbaar, daar onze sponsors en donateurs, uiteraard, voornamelijk doneren voor dieren. Hoewel onze visie nog steeds is dat het welzijn van de bevolking van invloed is op het welzijn van de dieren in Moldavië. Laten we dit deel beter over aan organisaties die hier speciaal voor zijn. Wel zullen wij contact opnemen met diverse organisaties om aandacht te vragen voor de mensen in de dorpen waar RM steriliseert. We hopen na de coronaperiode onze bezoeken en controles van en aan de projecten te kunnen hervatten in 2021. Het plan is om twee keer per jaar naar Moldavië te gaan om de communicatie met de dierenarts en de lokale vrijwilligers op een goed pijl te houden. Op deze manier willen we de standaard van hygiene en het gebruik van narcose en medicijnen op Europees niveau brengen. Doordat Doctor Dog nu onderdeel uitmaakt van Remi Moldova kunnen we huisdiereigenaren actiever gaan benaderen om zo de oorsprong van het zwerfdierenprobleem nog beter aan te pakken. Uitdaging hierbij is wel de mentaliteit van het overgrote deel van de bevolking aangaande dierenwelzijn.

Sterkten
Door het twee maal per jaar fysiek aanwezig te zijn in Moldavië en zo de lokale mensen van RM te ontmoeten, kunnen we de communicatie op een goed niveau houden. Door zelf de benodigde inkopen te doen, houden we alle materialen in eigen beheer en onder controle. We hebben de hygiene en narcose / medicijnen gebruik onder controle. Dit waarborgt de behandeling van de dieren volgens maatstaven die onze donateurs gewend zijn.
RM is een ANBI organisatie en verantwoordt de uitgave van de donaties en sponsorgelden middels een Financieel Jaarverslag. Door de ANBI-status kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij hun belastingaangifte opgeven als schenking en zo in aanmerkingkomen voor een belastingvoordeel.

Zwakten
Een nadeel van het fysiek aanzwezig willen zijn tijdens de operaties is de kosten die dit met zich meebrengt voor de vrijwilligers. Hoewel een vrijwilliger bij RM in principe zelf deze uitgaven dient te dragen, is het niet zo dat alleen vrijwilligers meemogen die dit ook kunnen. Gelukkig zijn er donateurs en sponsors die hieraan willen bijdragen en speciaal doneren voor bedrijfsuitvoering.

Strategische doelstelling
Nadat we in 2020 door de pandemie verstek moesten laten gaan bij de Grote Clubactie, zullen we dit jaar weer meedoen.. De Grote Club Actie is altijd een succes en een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Er lopen partnerships met bol.com en zooplus. RM is actief op haar website en op facebook voor het inzamelen van donaties. We blijven actief internationale bedrijven in Moldavië benaderden voor sponsoring van sterilisatie van de zwerfdieren op en rond hun bedrijfsterrein. Ook de expats in Moldavië blijven we benaderen voor het werven van donaties.

Financiele prognose
Voor 2021 gaan we uit van meer inkomen dan afgelopen jaar. We verwachten extra inkomsten door mee te doen aan de Grote Clubactie. Het aantal donateurs is stabiel en ook de groep die geeft is stabiel. Deze groep donateurs bestaat voornamelijk uit een vast kern van facebookvrienden. We blijven ons inzetten om andere sponsors en donateurs te vinden, maar in de prognose gaan we hier niet op vooruit lopen.

  in* uit*
2020       3.550    2.592
2019       2.931    4.232
 2018      12.844  11.449
  2017      10.245  14.449
  2016    10.886    8.988
  2015    10.319     8.629  
  2014    10.924  12.632
  2013   12.004    9.109
  2012      1.685    2.077 
*bedragen in euro en afgerond