Stichting Remi Moldova

Ingangsdatum 1 januari 2018 / 31 december 2019

Visie
De visie van RM is gelijk aan die van voorgaande jaren. Het werkterrein van RM ligt in Moldavië. RM stelt zich tot doel het verbeteren van het leven van zwerfhonden en –katten. RM gaat ervan uit dat armoede van invloed is op de houding van mensen ten opzichte van zwerfdieren. RM spant zich zodoende ook in voor de mensen in de plaats waar we steriliseren. RM werkt samen met zowel lokale als Nederlandse dierenartsen en vrijwilligers.

Missie
Ook onze missie is in de kern niet veranderd ten opzichte van eerdere jaren, wel de uitvoering hiervan. In 2018 gaan we opnieuw samen werken met één lokale dierenarts. We hebben goede gesprekken met de mensen van deze kliniek gehad. Hierdoor verwachten we meer controle te hebben over het dierenwelzijn van de dieren die we laten opereren. Ook kunnen we door zelf de inkopen te doen en regelmatig aanwezig te zijn, de hand hebben in het gebruik en de toepassing van medicamenten en hygiene. Voor 2018 hebben we geen grote plannen voor hulp aan de bevolking aangezien hier onvoldoende voor wordt gedoneerd.

Ambities
Onze ambities zijn dezelfde als in alle andere jaren: zwerfdieren helpen. Het op grotere schaal verbeteren van armoede van de bevolking blijkt niet realiseerbaar, daar onze sponsors en donateurs, uiteraard, voornamelijk doneren voor dieren. Hoewel onze visie nog steeds is dat het welzijn van de bevolking van invloed is op het welzijn van de dieren in Moldavië. Laten we dit deel beter over aan organisaties die hier speciaal voor zijn. Wel zullen wij contact opnemen met diverse organisaties om aandacht te vragen voor de mensen in de dorpen waar RM steriliseert. Het plan is om twee keer per jaar naar Moldavië te gaan om de communicatie met dee dierenarts en de lokale vrijwilligers op een goed pijl te houden. Op deze manier willen we de standaard van hygiene en het gebruik van narcose en medicijnen op Europees niveau brengen. Doordat Doctor Dog nu onderdeel uitmaakt van Remi Moldova kunnen we huisdiereigenaren actiever gaan benaderen om zo de oorsprong van het zwerfdierenprobleem nog beter aan te pakken. Uitdaging hierbij is wel de mentaliteit van het overgrote deel van de bevolking aangaande dierenwelzijn.

Sterkten
Door het twee maal per jaar fysiek aanwezig te zijn in Moldavië en zo de lokale mensen van RM te ontmoeten, kunnen we de communicatie op een goed niveau houden. Door zelf de benodigde inkopen te doen, houden we alle materialen in eigen beheer en onder controle. We hebben de hygiene en narcose / medicijnen gebruik onder controle. Dit waarborgt de behandeling van de dieren volgens maatstaven die onze donateurs gewend zijn.
RM is een ANBI organisatie en verantwoordt de uitgave van de donaties en sponsorgelden middels een Financieel Jaarverslag. Door de ANBI-status kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij hun belastingaangifte opgeven als schenking en zo in aanmerkingkomen voor een belastingvoordeel.

Zwakten
Een nadeel van het fysiek aanzwezig willen zijn tijdens de operaties is de kosten die dit met zich meebrengt voor de vrijwilligers. Hoewel een vrijwilliger bij RM in principe zelf deze uitgaven dient te dragen, is het niet zo dat alleen vrijwilligers meemogen die dit ook kunnen. Gelukkig zijn er donateurs en sponsors die hieraan willen bijdragen en speciaal doneren voor bedrijfsuitvoering.

Strategische doelstelling
In  2018 en 2019 zullen er meer loterijen worden gehouden aangzien is gebleken dat dit mensen motiveert om te doneren.. De Grote Club Actie is een succes gebleken, daar gaan we dus ook komende jaren mee verder. Koningsdag zal gebruikt worden om met het mascotte pak geld op te halen. Er lopen partnerships met bol.com en zooplus. RM is actief op haar website en op facebook voor het inzamelen van donaties. We blijven actief internationale bedrijven in Moldavië benaderden voor sponsoring van sterilisatie van de zwerfdieren op en rond hun bedrijfsterrein. Ook de expats in Moldavië blijven we benaderen voor het werven van donaties.

Financiele prognose
Voor  2018 en 2019 gaan we uit van ongeveer eenzelfde inkomen- en uitgavenpatroon als voorgaande jaren. Het aantal donateurs is stabiel en ook de groep die geeft is stabiel. Deze groep donateurs bestaat voornamelijk uit een vast kern van facebookvrienden. We blijven ons inzetten om andere sponsors en donateurs te vinden, maar in de prognose gaan we hier niet op vooruit lopen.

  in* uit*
 2018      12.844  11.449
  2017      10.245  14.449
  2016    10.886    8.988
  2015    10.319     8.629  
  2014    10.924  12.632
  2013   12.004    9.109
  2012      1.685    2.077 
*bedragen in euro en afgerond

 

 

Stichting Remi Moldova  2017

Ingangsdatum 1 januari 2017

Visie
De visie van RM is gelijk aan die van voorgaande jaren. Het werkterrein van RM ligt in Moldavië. RM stelt zich tot doel het verbeteren van het leven van zwerfhonden en –katten. RM gaat ervan uit dat armoede van invloed is op de houding van mensen ten opzichte van zwerfdieren. RM spant zich zodoende ook in voor de mensen in de plaats waar we steriliseren. RM werkt samen met zowel lokale als Nederlandse dierenartsen en vrijwilligers.

Missie
Ook onze missie is in de kern niet veranderd ten opzichte van eerdere jaren, wel de uitvoering hiervan. In 2017 gaan we sterilisatiemarathons houden in plaats van samen te werken met één lokale dierenarts. Hierdoor verwachten we meer controle te hebben over het dierenwelzijn van de dieren die we opereren. Ook kunnen we door zelf aanwezig te zijn de hand hebben in het gebruik en de toepassing van medicamenten en hygiene. Voor 2017 hebben we geen grote plannen voor hulp aan de bevolking aangezien hier onvoldoende voor wordt gedoneerd.

Ambities
Onze ambities zijn dezelfde als in 2016. In 2017 en 2018 hopen we twee maal per jaar, in het voor- en najaar, marathons te houden waarbij zo'n honderd honden per keer gesteriliseerd zullen worden. De "plastic voor voer machines" plaatsen is niet mogelijk gebleken gezien de enorme aanschafkosten, dit plan laten we dan ook varen. Ook het op grotere schaal verbeteren van armoede van de bevolking blijkt niet realiseerbaar, daar onze sponsors en donateurs, uiteraard, voornamelijk doneren voor dieren. Hoewel onze visie nog steeds is dat het welzijn van de bevolking van invloed is op het welzijn van de dieren in Moldavië. Laten we dit deel beter over aan organisaties die hier speciaal voor zijn. Wel zullen wij contact opnemen met diverse organisaties om aandacht te vragen voor de mensen in de dorpen waar RM steriliseert. Het plan is om twee keer per jaar een sterilisatiemarathon te houden waar vrijwilligers van RM zelf bij aanwezig zullen zijn. Op deze manier willen we de standaard van hygiene en het gebruik van narcose en medicijnen op Europees niveau brengen. Per marathon is het streven om honderd zwerf- en/of terreinhonden te steriliseren. We willen eigenaren actiever gaan benaderen om zo de oorsprong van het zwerfdierenprobleem nog beter aan te pakken. Uitdaging hierbij is wel de mentaliteit van het overgrote deel van de bevolking aangaande dierenwelzijn.

Sterkten
Door het houden van marathons én daar zelf fysiek aanwezig te zijn, houden we alle materialen in eigen beheer en onder controle. We hebben de hygiene en narcose / medicijnen gebruik onder controle. Dit waarborgt de behandeling van de dieren volgens maatstaven die onze donateurs gewend zijn.
RM is een ANBI organisatie en verantwoordt de uitgave van de donaties en sponsorgelden middels een Financieel Jaarverslag. Door de ANBI-status kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij hun belastingaangifte opgeven als schenking en zo in aanmerkingkomen voor een belastingvoordeel.

Zwakten
Een nadeel van het fysiek aanzwezig willen zijn tijdens de operaties is de kosten die dit met zich meebrengt voor de vrijwilligers. Hoewel een vrijwilliger bij RM in principe zelf deze uitgaven dient te dragen, is het niet zo dat alleen vrijwilligers meemogen die dit ook kunnen. Gelukkig zijn er donateurs en sponsors die hieraan willen bijdragen en speciaal doneren voor bedrijfsuitvoering.

Strategische doelstelling
In 2017 en eventueel 2018 zullen we geld in blijven zamelen tot de bus en de mobiele kliniek daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De Grote Club Actie is een succes gebleken, daar gaan we dus ook komende jaren mee verder. Koningsdag zal gebruikt worden om met het mascotte pak geld op te halen. Er lopen partnerships met bol.com en zooplus. RM is actief op haar website en op facebook voor het inzamelen van donaties. We blijven actief internationale bedrijven in Moldavië benaderden voor sponsoring van sterilisatie van de zwerfdieren op en rond hun bedrijfsterrein. Ook de expats in Moldavië blijven we benaderen voor het werven van donaties.

Financiele prognose
Voor 2017 en 2018 gaan we uit van ongeveer eenzelfde inkomen- en uitgavenpatroon als voorgaande jaren. Het aantal donateurs is stabiel en ook de groep die geeft is stabiel. Deze groep donateurs bestaat voornamelijk uit een vast kern van facebookvrienden. We blijven ons inzetten om andere sponsors en donateurs te vinden, maar in de prognose gaan we hier niet op vooruit lopen.

  in* uit*
  2017        
  2016    10.886    8.988
  2015    10.319     8.629  
  2014    10.924  12.632
  2013   12.004    9.109
  2012      1.685    2.077 
*bedragen in euro en afgerond