Stichting Remi Moldova   Beleidsplan 2016 

Visie
Het werkterrein van RM ligt in Moldavië. RM stelt zich tot doel het verbeteren van het leven van zwerfhonden en –katten. RM gaat ervan uit dat armoede van invloed is op de houding van mensen ten opzichte van zwerfdieren. RM spant zich zodoende ook in voor de mensen in de plaats waar we steriliseren. RM werkt samen met zowel lokale als Nederlandse dierenartsen en vrijwilligers.

Missie
Door middel van sterilisatie van zwerfhonden en –katten, het Sterilisatieproject en het Poekaproject alsmede door sterilisatie van huisdieren, Het Reductieproject, wordt voorkomen dat nieuwe generaties zwerfdieren een erbarmelijk bestaan wacht. De gesteriliseerde dieren worden in de winter bijgevoerd middels het Wintervoerproject. 
Acute medische zorg wordt verleend aan aangereden dieren en dieren die bijvoorbeeld in stropersvallen zijn beland. RM behandelt ook die dieren die door hun algemene zwakte een grote infectie hebben door vlooien en teken. Hiervoor is er Remi’s Project Medische zorg.
In de periode 2012 (oprichting) tot en met 2015 werd samengewerkt met één plaatselijke dierenarts. In 2016 stappen we hier vanaf.
Met het oog op de volksgezondheid worden alle honden ingeënt tegen hondsdolheid. 
RM zamelt winterkleding en schoolspullen e.d. in voor de bevolking.

Ambities
RM gaat sterilisatiemarathons houden waarbij we diverse dierenartsen zullen inzetten. Het streven is om elk half jaar een marathon te houden. Marathons zullen uitsluitend gehouden worden in die plaatsen waar de burgemeester schriftelijk akkoord gaat met onze voorwaarde dat de veiligheid van de gesteriliseerde honden gewaarborgd zal zijn. De burgemeester zal om medewerking gevraagd worden om in een pand te voorzien met stromend water en elektriciteit, waarin gesteriliseerd kan worden. Ook zal de burgemeester gevraagd worden zich in te zetten bij de verkrijging van de relatief grote hoeveelheden ketamine en morfine.
Alle medische en niet-medische goederen die nodig zijn, zullen worden aangeschaft door RM en blijven in eigen beheer. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van de Stichting en beschermt zodoende de gedoneerde gelden.
RM verantwoordt door middel van fotomateriaal van alle gesteriliseerde dieren dat de gelden op juiste wijze besteed worden. Honden krijgen een oorbel met eigen identificatienummer. 
Voor de uitvoering van het wintervoerproject willen we “plastic voor voer” machines aanschaffen.

Sterkten en zwakten

Sterkten
In de afgelopen 3 jaar heeft RM veel ervaring opgedaan. Er is geleerd over de diverse wijzen van aanpak voor de uitvoer van de CNVR-methode. Uit de samenwerking met de dierenarts is RM gebleken dat donaties en gedoneerde goederen uitsluitend goed verantwoord kunnen worden door alles in eigenbeheer te houden en uit te voeren. 
Daar waar samengewerkt zal worden met plaatselijke dierenartsen en vrijwilligers zal een contract opgesteld worden met daarin de gemaakte afspraken. De verschillende lokale dierenartsen die per project voor RM zullen gaan werken, gaan een bedrag uitbetaald krijgen per dier. Zij zullen werken met materialen die RM heeft aangeschaft en alle materialen zullen in beheer van RM blijven. De dierenartsen zullen werken volgens door RM opgestelde protocollen die o.a. betrekking zullen hebben op hygiëne, bejegening van de dieren en het gebruik van antibiotica.
RM is een ANBI organisatie en verantwoordt de uitgave van de donaties en sponsorgelden middels een Financieel Jaarverslag. Door de ANBI-status kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij hun belastingaangifte opgeven als schenking en zo in aanmerkingkomen voor een belastingvoordeel.

Zwakten
Voor de eenmalige aanschaf van de volledige inventaris, zowel medisch als niet medisch is RM volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Dit geldt ook voor de halfjaarlijkse bedragen die nodig zijn voor de te houden sterilisatiemarathons.

Strategische doelstelling 
Voor de aanschaf van operatietafels en benches is RM in gesprek met een metaalbedrijf in Moldavië.
Voor de aanschaf van een bus voor het vervoer van de materialen, artsen en vrijwilligers van en naar de sterilisatielocaties, wordt sponsering aangevraagd bij een dierenorganisatie en via crowdfunding.
Een tandarts heeft aangeboden een gedeelte van het medisch materiaal te doneren.
RM doet mee aan de jaarlijkse Grote Club Actie, de 50% Acties van samenwerkende-dierenclubs.nl en aan de bonnenacties van een sponsor.
Op koningsdag kunnen kinderen op de foto met de mascotte van RM.
Er lopen partnerships met bol.com, Goede Doelen Sticker, zooplus en happybox.
RM is actief op haar website en op facebook voor het inzamelen van donaties.
Er zullen actief internationale bedrijven in Moldavië worden benaderd voor sponsoring van sterilisatie van de zwerfdieren op en rond hun bedrijfsterrein.
Er zal actief contact worden gelegd met de expats in Moldavië voor het werven van donaties, hiervoor is een Engelstalige folder in de maak.
Voor de kleding opslag en schoolspullen gaan we opzoek naar een opslagruimte. Ook zijn er vrijwilligers nodig die de kleding willen sorteren. Voor het transport zullen speciaal donaties gevraagd   worden via de website van RM en via facebook. Donaties die RM binnenkrijgt, zullen nooit voor dit doel aangewend worden, tenzij specifiek aangegeven door de donateur.
Er lopen Crowdfundingsacties via Dream or Donate voor vaccins, narcose, voedselautomaat en de bus.