Stichting Remi Moldova     Beleidsplan 2014 en 2015

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 1. Doelstelling van het actuele beleid
 2. Werkzaamheden
 3. Wijze van werving van gelden
 4. Beheer van het vermogen
 5. Besteding van het vermogen
 1. Doelstelling van het actuele beleid:
 2. Werkzaamheden:
 3. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
 4. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
 5. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië
  1. in Moldavië
   1. Wijze van werving gelden:
   2. Beheer van vermogen:
   3. Besteding van vermogen:

De algemene doelstelling van Remi Moldova is het lot van zwerfhonden te verbeteren.

Stichting Remi Moldova (RM)stelt zich ten doel zo veel mogelijk zwerfhonden te steriliseren. Daarnaast biedt RM medische hulp aan zwerfhonden in acute en schrijnende situaties. RM bemiddeld bij adoptie van Moldavische zwerfhonden zowel in Moldavië als in Nederland. RM is in 2013 een adoptie op afstand project gestart (AA-project).

Stichting Remi Moldova heeft 3 werkterreinen:

 1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
 2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
 3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië:
  1. naar Nederland
  2. in Moldavië
  3. via adoptie op afstand (AA-project)

Remi Moldova maakt bij haar sterilisatieprojecten gebruik van de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return).

In 2013 richten wij ons op de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Deze dorpen liggen respectievelijk op ongeveer 23 km en 40 km van de hoofdstad Chisinau. In Vadul-lui-Voda is de dierenkliniek van Olga Podimova gevestigd en hier worden de sterilisaties en castraties uitgevoerd.

Het sterilisatieproject Vadul-lui-Voda omvattwee locaties, nl. Locatie strand en locatie busstationHet sterilisatieproject Criuleni is kleiner in aantal honden, maar beslaat een groter gebied.

Verlenen van acute medische zorg aan zwerfhonden in de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Het gaat hier om situaties van ernstige verwondingen of ziekte, waarbij het dier ondraaglijk lijdt, door bijvoorbeeld aanrijding, stropersval, vergiftiging of kanker.

   

a. naar Nederland

Stichting Remi Moldova bemiddelt bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië. Het gaat hier uitdrukkelijk om zwerfhonden en niet om gefokte honden. De bemiddeling is gericht op het belang van de hond. De bemiddeling richt zich op zowel Nederland als op Moldavië zelf. Het streven is om voor de honden een baas te hebben gevonden voordat ze naar Nederland komen. Er zullen geen grote transporten van honden naar Nederland plaatsvinden.

De adoptant tekent een contract met de stichting, een voorbeeld is op de site geplaatst. Het te betalen bedrag bij de adoptie is een bijdrage aan de stichting en geen aankoopbedrag.

De adoptant betaalt aan de stichting een bijdrage in de algemene kosten van de stichting. Het betreft hier uitdrukkelijk geen aankoopbedrag.

Voor bemiddeling bij adoptie in Moldavië zelf worden geen kosten berekend. De adoptant verrekent zelf de dierenartskosten met de dierenarts.

 1. Donatie- en sponsor oproepen via website www.remimoldova.comwww.marktplaats.nl en www.facebook.com/remi.moldova
 2. Website-advertentie aanbod voor sponsors
 3. Deelname aan 50% Actie Stichting Samenwerkende Dierenclubs
 4. Collectes op dierenevenementen en Koningsdag
 5. Tombola op dierenevenementen en Koningsdag, prijzen gedoneerd door de middenstand
 6. Kofferbakverkopen van gedoneerde rommelmarktspullen
 7. Verkoop via de webwinkel
 8. AA-project voor lokale opvang
 9. Aanschrijven van vermogensfondsen
 10. Verkoop loten Grote Club Actie

Zakelijke bankrekening

Triodosbank    Stichting Remi Moldova
BIC   TRIONL2U
IBAN NL67 TRIO 0254720153 
t.n.v. Stichting Remi Moldova.

Er zijn twee bankpasjes bij deze rekening.

Een is in beheer bij de secretaris in Moldavië.

Een is in beheer bij de wnd. penningsmeester in Nederland.

Donaties en opbrengsten van: advertenties website, 50% Actie, collectes, tombola, kofferbakverkopen, webwinkel en Grote Club Actie worden besteed aan:

Dierenarts Moldavië

Medische zorg zwerfhonden

Transportkosten in Nederland ingezamelde goederen naar Moldavië

Aanschaf benodigdheden dierenarts

Website kosten

Kamer van Koophandel kosten

Bankkosten

Promotiemateriaal

Opbrengsten uit adopties worden besteed aan:

Transport van de hond per vliegtuig of per auto

Kosten van materiaal t.b.v. transport, zoals benches en riemen.

De kosten voor de dierenarts betreffende: sterilisatie, ontwormen, ontvlooien, inenten, chip, paspoort, uitreisdocument, titer-bepaling, gezondheidsverklaring.

Transport kosten in Moldavië

Transportkosten in Nederland

Kosten van huisbezoek na de adoptie

Dierenarts in Nederland bij verblijf in opvang

Kosten van voer e.d. bij verblijf in opvang

Een eventueel restant komt ten goede aan het sterilisatieproject.

Donaties vermogensfondsen zullen worden besteed aan:

Bouw hondenkennels in Moldavië

Inkoop vaccins rabiës

Sterilisaties zwerfhonden

Tijdelijke opvang gesteriliseerde honden

Transportkosten territorium hond naar dierenkliniek en vice versa.