Stichting Remi Moldova kan persoonlijke gegevens van u ontvangen indien u:

Aan ons doneert; (per bank, iDeal, smsdienst, creditcard, Teaming, PayPal, Geef.nl etc.)
Ons een email of brief stuurt;
Een lot voor ons koopt via de Grote Club Actie.

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor onze eigen administratie (administratieplicht) en worden nooit aan derden verstrekt.

Onze administratie heeft tot doel:
Verantwoorden van inkomsten en uitgaven;
Verzenden van nieuwsbrief;
Verzoeken om donaties;
Overzicht correspondentie;
Overzicht verwikkelingen en ontwikkelingen.

Onze stichting heeft een bewaarplicht voor de administratie van zeven jaar.

U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens.
Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Remi Moldova
Oranjestraat 1
2405 BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com
www.remimoldova.com