Onze missie
Stichting Remi Moldova zet zich in om het leven van zwerfhonden in het armste land van Europa én hun omgeving drastisch te verbeteren.

De CNVR-methode
Op onze missie gebruiken we de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return). Deze methode is door de Wereldgezondheidsorganisatie als enige effectieve oplossing aangemerkt voor het zwerfhondenprobleem.
M.a.w. we steriliseren en vaccineren de dieren en plaatsen ze daarna weer terug in hun eigen territorium.

Hun omgeving - hondsdolheid
Het vaccineren gebeurt tegen de ziekte rabbiës of hondsdolheid.

Rabiës wordt veroorzaakt door een virus, het Lyssa virus dat bij dieren kan voorkomen en op de mens kan worden overgedragen. Het virus bevindt zich bij besmette dieren onder andere in het speeksel en verspreidt zich na bijten of krabben via de zenuwbanen door het lichaam. Als het virus de hersenen bereikt, ontstaan de kenmerkende gedragsveranderingen waar de ziekte zijn naam aan te danken heeft: hondsdolheid. Het virus kan behalve honden ook andere zoogdieren besmetten, inclusief de mens. Zonder tijdige behandeling verloopt hondsdolheid meestal dodelijk. (bron NVWA)

Kinderen
Dieren met hondsdolheid zijn een zeer groot gevaar voor de volksgezondheid. In Nederland komt hondsdolheid vrijwel niet meer voor, in Moldavië wel! Met alle gevolgen van dien voor kinderen die buitenspelen en gebeten worden door een zieke hond.

Medische zorg
Er overlijden veel honden onder erbarmelijke omstandigheden. Door honger en kou: winters -20 / -30; stropersvallen; vergiftiging.

De lokale mensen van Remi Moldova houden de honden in de gebieden waar we projecten hebben in de gaten en als het nodig is, schakelen ze onze dierenarts in. De dierenarts beslist uiteindelijk, voor elke hond apart, wat het beste is voor het dier. Dit kunnen medicijnen zijn, een operatie of in het uiterste geval een spuitje dat het uit zijn lijden verlost.

Adoptie
De derde pijler van Remi Moldova is adoptie. Lokale mensen kunnen gratis een hond die gesteriliseerd is door RM adopteren. Helaas is het stichtingen niet toegestaan om honden voor adoptie naar Nederland te brengen. Voor particulieren is dit wel mogelijk, mits de hond ook daadwerkelijk bij u in het gezin gaat wonen en u de hond zelf op komt halen in Moldavië. Remi Moldova kan u bijstaan met het kiezen van de hond en het in orde brengen van de benodigde documenten.