Jaarverslag 2012

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

Voorzitter, secretaris en penningmeester: Ingrid Godzevitsj-Booij

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.

RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

31 december 2012
Het oprichtingsjaar van Stichting Remi Moldova is bijna ten einde. 2012 was het jaar waarin Team Remi Moldova haar idealistische plannen om het zwerfdierenleed in Moldavië aan te pakken, vorm is gaan geven. Een officiële stichting oprichten, sponsors en donateurs werven, wetten en regelgeving, er kwam nogal wat bij kijken.

2013 wordt het jaar waarin de ANBI-status rond en het gedegen beleidsplan voltooid gaan worden. Met deze 2 belangrijke documenten zullen we fondsen aan gaan schrijven voor het geld en de middelen die we nodig hebben om onze plannen te verwezenlijken.

In 2012 kwamen we ín de krant en op televisie

Bureaucratie kost tijd en geduld, maar Team Remi Moldova gaat niet werkeloos zitten afwachten. Zomer en winter gaan wij door met steriliseren, teefje na teefje en reutje na reutje. Donaties die vandaag binnenkomen worden morgen aangewend om te steriliseren. Wist u dat één sterilisatie € 40 kost en dat deze omgerekend zo'n 100 zwerfhonden scheelt! (elke teef 2 nesten per jaar gedurende 9 jaar...)

Vanaf deze plaats willen wij u die ons dit jaar gesteund heeft, op welke manier dan ook, heel hartelijk danken voor uw steun aan Stichting Remi Moldova! Zonder uw bijdrage hadden wij nooit zoveel kunnen bereiken.

Team Remi Moldova wenst al onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en collega's een gezond, gelukkig, succesvol en diervriendelijk 2013!!

Tot volgend jaar!

BOEKJAAR 2012
Staat van baten en lasten over 2012
BATEN
Rechtstr. Donaties €1.115
Adopties 550
€1.665
Webwinkel
Omzet webwinkel 20
TOTAAL BATEN €1.685
LASTEN
DA RM €314
DA NL 40
Transport 783
Bank 34
Bedrijfsuitoefening 190
Oprichtingskosten
339
Acties 13
Promotie 296
Advertentiekosten 58
Webwinkel 10
TOTAAL LASTEN €2.077
TEKORT 2012 €-392
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen Schulden op korte termijn
Triodos Bank rek.crt. €353 Lening o/g 745
Tekort 2012 392
€745 745