Jaarverslag - Jaarverslag 2012

31 december 2012
Het oprichtingsjaar van Stichting Remi Moldova is bijna ten einde. 2012 was het jaar waarin Team Remi Moldova haar idealistische plannen om het zwerfdierenleed in Moldavië aan te pakken, vorm is gaan geven. Een officiële stichting oprichten, sponsors en donateurs werven, wetten en regelgeving, er kwam nogal wat bij kijken.

2013 wordt het jaar waarin de ANBI-status rond en het gedegen beleidsplan voltooid gaan worden. Met deze 2 belangrijke documenten zullen we fondsen aan gaan schrijven voor het geld en de middelen die we nodig hebben om onze plannen te verwezenlijken.

Bureaucratie kost tijd en geduld, maar Team Remi Moldova gaat niet werkeloos zitten afwachten. Zomer en winter gaan wij door met steriliseren, teefje na teefje en reutje na reutje. Donaties die vandaag binnenkomen worden morgen aangewend om te steriliseren. Wist u dat één sterilisatie € 40 kost en dat deze omgerekend zo'n 100 zwerfhonden scheelt! (elke teef 2 nesten per jaar gedurende 9 jaar...)

Vanaf deze plaats willen wij u die ons dit jaar gesteund heeft, op welke manier dan ook, heel hartelijk danken voor uw steun aan Stichting Remi Moldova! Zonder uw bijdrage hadden wij nooit zoveel kunnen bereiken.

Team Remi Moldova wenst al onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en collega's een gezond, gelukkig, succesvol en diervriendelijk 2013!!

Tot volgend jaar... 

BOEKJAAR 2012
Staat van baten en lasten over 2012
BATEN
Rechtstr. Donaties €1.115
Adopties 550
€1.665
Webwinkel
Omzet webwinkel 20
TOTAAL BATEN €1.685
LASTEN
DA RM €314
DA NL 40
Transport 783
Bank 34
Bedrijfsuitoefening 190
Oprichtingskosten
339
Acties 13
Promotie 296
Advertentiekosten 58
Webwinkel 10
TOTAAL LASTEN €2.077
TEKORT 2012 €-392
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen Schulden op korte termijn
Triodos Bank rek.crt. €353 Lening o/g 745
Tekort 2012 392
€745 745

---