Jaarverslag - Jaarverslag 2016

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016 

Dit jaar kregen we twee gloed nieuwe operatietafels van MSM uit Belgie. Deze tafels komen bijzonder goed van pas bij de te houden sterilisatiemarathons.
In het voorjaar hielden we weer een High tea voor sponsors en donateurs. Tijdens dit gezellig samenzijn heeft de voorzitter van Remi Moldova zoals gebruikelijk een presentatie gehouden van de resultaten, de lopende projecten en de plannen voor de toekomst.
Ook dit jaar mochten we weer meedoen met de 50% acties van samenwerkendedierenclubs.nl wat weer voor de nodige aanvulling van gelden heeft opgeleverd.
Voor de mobiele kliniek is zowel rechtstreeks als via crowdfunding gedoneerd, helaas nog niet genoeg, maar we verwachten in de toekomst dit plan te kunnen verwezelijken.
Bij stichting DierenNood waren we Hulpproject van de maand, deze actie heeft een mooi bedrag opgeleverd dat voorlopig op de spaarrekening staat te wachten tot het begin van de eerste marathon.
Ook met de Grote Club Actie hebben we weer meegedaan, dit is een jaarlijks succes.
Hoogtepunt in 2016 was de komst van twee leden van de Partij voor de Dieren naar Moldavië. Zij gingen met RM mee naar een gesprek met de burgemeester van Vadul-Lui-Voda en dankzij de aandacht van Karen Soeters en Christine Teunissen heeft de burgemeester toegezegd met een locatievoorstel te komen voor onze te houden sterilisatiemarathon in mei 2017!
Doordat we in 2016 gestopt zijn met de samenwerking met de lokale dierenarts zijn er slechts 7 honden en 14 poezen gesteriliseerd. Dit is niet het resultaat waar we op uit zijn.
Echter, de voorbereidingen voor een marathon vergen veel tijd, met name het vinden van een burgemeester die welwillend tegen over een dergelijk project staat is niet gemakkelijk.
We hebben inmiddels contacten gelegd met twee burgemeesters, naar verwachting zullen deze in 2017 gaan leiden naar resultaten. 

Financiele verantwoording 2016 volgt zeer binnenkort

Staat van Baten en Lasten 2016 volgt zeer binnenkort

Balans 2016 volgt zeer binnenkort

Toelichting 2016 volgt zeer binnenkort

Beleidsplan

 

---